Įtraukusis ugdymas

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

MOKYKLOS APLINKOS PRITAIKYMAS

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PASIRENGIMAS

Pareigos, /etato dalis/ pagrindinės funkcijos

Jūsų mokyklos darbuotojo vardas, pavardė, kontaktinė informacija)

Darbuotojo darbo vieta ir laikas Jūsų mokykloje

Specialiosios klasės (skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams)

Specialios erdvės  mokiniams (nusiraminimui, poilsiui, atsipalaidavimui, atsitraukimui esant poreikiui)

Fizinės aplinkos pritaikomumas įvairių poreikių mokinimas

Pedagogų pasirengimas

Mokinių tėvų

informavimas

 

 

 

 

Specialioji pedagogė,

1 etatas.

 

 

 

 

Andželika Petraitienė,     El. paštas: a.petraitiene@radvilu.lt

217 kab. 

Darbo laikas:

Pirmadienis
8.00 – 13.00
Antradienis
9.00 – 14.00
Trečiadienis
8.00 – 12.30
Ketvirtadienis
8.00 – 12.30

Neturime

Neturime

Gimnazijos pritaikomumas tinklapyje www.stasis.lt

 

Gimnazijos aikštelėje yra neįgaliųjų vieta automobiliui. Prie įėjimo prieigų yra pandusas, kuris pakelia iki pirmo aukšto. Gimnazija yra trijų aukštų, tačiau liftų nėra, patekimas į sporto salę,  med. kabinetą ir  yra apsunkintas. Kitos gimnazijos patalpos (valgykla, WC patalpos, koridoriai, biblioteka) nėra pritaikytos.  

 

Mokymuose dalyvavo 41 mokytojas ( 40 val.).  Modulių temos: Universalaus dizaino mokymuisi principų taikymas mokykloje, Ugdymo(si) aplinkos prieinamumas mokiniams, turintiems autizmo spektro sutrikimus, Mokymo(si) pagalba mokiniams, susiduriantiems su skaitymo, rašymo, matematikos, dėmesio ir aktyvumo iššūkiais, Įtraukiojo ugdymo organizavimas klasės lygmeniu, Įtraukios pamokos kūrimas pritaikant universalaus dizaino mokymuisi principus.

 

Informacija apie įtraukųjį ugdymą:

https://www.nsa.smm.lt/itrauktis-ugdyme/

https://www.youtube.com/watch?v=yIMU9YHTirs

https://www.youtube.com/watch?v=f-RA_JgLfhQ

https://www.youtube.com/watch?v=KZ0UcU5HnWw

 

 

 

 

 

Socialinis pedagogas, 1 etatas.

 

 

 

 

 

Kazimieras Grinkevičius, El. paštas: k.grinkevicius@radvilu.lt

119 kab.

Darbo laikas:

Pirmadienis
8.00 – 16.30
Antradienis
8.00 – 16.30
Trečiadienis
8.00 – 16.30
Ketvirtadienis
8.00 – 16.30
Penktadienis                8.00 – 16.30

Socialinė pedagogė, 0,5 etato

Vilma Juškienė,            El. paštas: v.juskiene@radvilu.lt

Pirmadienis
8.00 – 16.30
Trečiadienis
8.00 – 17.00
Ketvirtadienis
12.00 – 17.30

Psichologė, 1,25 etatas.

Jūratė Juodzevičiūtė, El. paštas: j.juodzeviciute@radvilu.lt

317 kab.

Darbo laikas: Pirmadienis
9.00 – 19.00
Antradienis
9.00 – 19.00
Trečiadienis
9.00 – 19.00
Ketvirtadienis
9.00 – 19.00     
Penktadienis
9.00 – 18.00

Mokytojo padėjėja, 1 etatas

Milda Lekavičiūtė,        El. paštas: m.lekaviciute@radvilu.lt

216 kab.

Darbo laikas: Pirmadienis
8.00 – 16.30
Antradienis
8.00 – 16.30
Trečiadienis
8.00 – 16.30
Ketvirtadienis
8.00 – 16.30
Penktadienis             8.00 – 16.30

Logopedas, 0,5 etato (vykdoma darbuotojo paieška)

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, 0,75 etato

Olesia Barisevič

129 kab.