Bendradarbiavimas

Sąrašas

 1. Bendradarbiavimo sutartis su VGTU. Ugdymo įstaigos bendradarbiauja keičiantis naujausiomis mokslo žiniomis informacinių technologijų, ekonomikos ir verslo pagrindų, chemijos, fizikos bei braižybos srityse vykdydamos bendrus užsiėmimus, laboratorinius darbus, pamokas konsultacijas.
 2. Bendradarbiavimo sutartis su MRU. Bendradarbiavimas siekiant plėtoti universiteto ir gimnazijos ryšius, skatinti bendradarbiavimą profesinio informavimo ir orientavimo, kultūros ir sporto, kvalifikacijos tobulinimo srityse, organizuoti gimnazijos moksleivių ir mokytojų dalyvavimą bendrose veiklose.
 3. Sutartis su Vilniaus kolegijos ekonomikos fakultetu. Sutartis sudaryta tikslu dalintis žiniomis bei aktualia informacija, bendradarbiauti konsultacinėse veiklose, studentų ir moksleivių praktinio rengimo srityje, vykdyti projektinę veiklą dalyvauti konferencijose, kultūriniuose renginiuose.
 4. Sutartis su Lietuvos Junior Achievement. Bendradarbiavimo sutartis dėl ekonomikos programos dėstymo.
 5. Bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ Vilniaus statybininkų rengimo centru. Susitarta dalintis patirtimi, teikti abipusę pagalbą profesinio orientavimo, ugdymo, studijų ir mokslo tobulinimo bei taikomųjų tyrimų organizavimo srityse, organizuoti bendrus profesinio orientavimo renginius, bendradarbiauti rengiant bendrus projektus.
 6. Bendradarbiavimo sutartis su Šeškinės bendruomenės sąjunga. Sutartis sudaryta tikslu stiprinti bendruomenių plėtrą, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą rengiant konferencijas, projektus, organizuojant profesinę bei kultūrinę veiklą.
 7. Bendradarbiavimo sutartis su Žygimanto Augusto progimnazija. Sutarti sudaryta tikslu organizuoti mokyklų bendradarbiavimą, užtikrinant mokinių ugdymo dermę ir pereinamumą, keistis teorine, praktine, organizacine bei kita šalims naudinga informacija, įvairiomis ugdytinių darbų parodomis, dalyvauti įvairiose akcijose, sporto varžybose ir projektuose.
 8. Bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla. Sutartis sudaryta tikslu organizuoti mokyklų bendradarbiavimą, užtikrinant mokinių ugdymo dermę ir pereinamumą, keistis teorine, praktine, organizacine bei kita šalims naudinga informacija, įvairiomis ugdytinių darbų parodomis, dalyvauti įvairiose akcijose, sporto varžybose ir projektuose.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!