Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialiniais pedagogais gimnazijoje dirba

Kazimieras Grinkevičius Socialinis pedagogas

Kab. Nr 119

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietų pertrauka

Darbo laikas

Pirmadienis

10.00 – 14.00

13.00 – 13.30

8.00 – 16.30

Antradienis

10.00 – 15.00

13.00 – 13.30

8.00 – 16.30

Trečiadienis

10.00 – 15.00

13.00 – 13.30

8.00 – 16.30

Ketvirtadienis

10.00 – 15.00

13.00 – 13.30

8.00 – 16.30
Penktadienis 10.00 – 15.00 13.00 – 13.30 8.00 – 16.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Vilma Juškienė Socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietų pertrauka

Darbo laikas

Pirmadienis

8.30 – 14.00

11.00 – 11.30

8.00 – 16.30

Antradienis

 

 

 

Trečiadienis

8.30 – 17.00

11.00 – 11.30

8.00 – 17.00

Ketvirtadienis

12.00 – 17.30

14.30 – 15.00

12.00 – 17.30
Penktadienis      

Kontaktai

El. paštas v.juskiene@radvilu.lt
El. paštas Rašyti

 

Informacija

Veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Socialinio pedagogo funkcijos

 • Teikia pagalbą vaikams, jų tėvams, mokytojams, kitiems mokykloje dirbantiems specialistams sprendžiant jiems kylančias problemas.
 • Prisideda prie mokykloje inicijuojamų, organizuojamų projektų kūrimo, jų įgyvendinimo, tabako, alkoholio, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo, teisės pažeidimų, nusikalstamumo prevencijos.
 • Atlieka gimnazistų lankomumo punktualumo stebėjimą, ruošia ataskaitas.
 • Padeda mokyklos nelankantiems, prastai ją lankantiems, nuolatos į pamokas vėluojantiems mokiniams.
 • Padeda mokiniams ginti savo teises įvairiose institucijose, spręsti kylančius sunkumus, lankosi moksleivių namuose.
 • Palaiko tarpinstitucinius bendruomeninius ryšius, atlieka kitas gimnazijos nuostatuose įrašytas arba įstatymų ir kitų teisės aktų naujai priskirtas funkcijas.
 • Atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir tinkamą jų panaudojimą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!