Ugdymo organizavimas

Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. 8. Ugdymo organizavimas I-IV gimnazijos klasėse:

Dokumentai

Ugdymo organizavimas I – IV gimnazijos klasėse 2023 – 2024 mokslo metai

Mokslo metų trukmė

Klasė

Prasideda

Baigiasi

Ugdymo proceso
trukmė dienomis

Ugdymo proceso
trukmė savaitėmis

I – II

2023 – 09 – 01

2024 – 06 – 26

185

37

III

2023 – 09 – 01

2024 – 06 – 18

180

36

IV

2023 – 09 – 01

2024 – 06 – 04

170

34

Pusmečių trukmė

Klasė

I pusmetis

II pusmetis

I – II

2023 – 09 – 01 iki 2024 – 01 – 31

2024 – 02 – 01 iki 2024– 06 – 26

III

2023 – 09 – 01 iki 2024 – 01 – 31

2024 – 02 – 01 iki 2024 – 06 – 18

IV

2023 – 09 – 01 iki 2024 – 01 – 31

2024 – 02 – 01 iki 2024 – 06 – 04

Atostogų trukmė

I – IV klasės

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2023 – 10 – 30

2023 – 11 – 03

Žiemos (Kalėdų)

2023 – 12 – 27

2024 – 01 – 05

Žiemos

2024 – 02 – 19

2024 – 02 – 23*

Pavasario (Velykų)
I – III klasės

2024 – 04 – 02

2024 – 04 – 05*

Pavasario (Velykų)
IV klasė

2023 – 04 – 02

2023 – 04 – 05*

Vasaros I – II klasės

2024 – 06 – 27

2024 – 08 – 31

Vasaros III klasė

2024 – 06 – 19

2024 – 08 – 31

Vasaros IV klasė

2024 m. brandos egzaminų sesijos pabaiga – rugpjūčio 31 d.

*III - IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytu laiku.

 1. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
 2. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.
 3. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais.
 4. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikta laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.
 5. Gimnazijos vadovas priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!