Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu gimnazijoje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste gimnazijoje dirba

Olesia Barisevič Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Kab. Nr. 129

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Informacija

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmos pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.

Specialisto funkcijos

 • Specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
 • Ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas, prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą.
 • Organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
 • Rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje.
 • Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant fizinį ugdymą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias fizinio ugdymo užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą; prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę.
 • Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką.
 • Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus.
 • Vykdo užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę.
 • Vykdo lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.).
 • Teikia pirmąją med. pagalbą, esant darbo vietoje.
 • Tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiagą sveikatos klausimais.
 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams, savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
 • Dalyvauja įgyvendinant sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų programoje „Sveika aplinka – sveikas žmogus“.

Dokumentai

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl koronaviruso profilaktikos Vilniaus Radvilų gimnazijoje 2020 m. 2023-03-04 10:16:39 229.68 KB
Gimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarka 2023-12-28 11:30:27 19.93 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-28 10:50:41 17.74 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą aprašas 2023-12-28 10:51:13 17.66 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-28 10:52:29 460.18 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-12-28 10:52:56 18.07 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-12-28 10:53:23 16.58 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!