Darbo užmokestis

Vilniaus Radvilų gimnazija

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2024 m.

Pareigybės pavadinimas

2023 m.

2024 m. II ketv.

 

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Bibliotekininkas

869

3

1176

Budėtojas-sargas

873

6

978

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2760

2

3430

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

Direktorius

*

1

*

IT specialistas

*

1

*

Karjeros specialistas

*

1

*

Kiemsargis

878

2

881

Laborantas

275

5

236

Mokytojas

1618

50

1955

Mokytojo padėjėjas

1144

2

928

Pastatų priežiūros specialistas

1473

2

1558

Psichologas

*

1

*

Raštinės vadovas

*

1

*

Rūbininkas

980

2

924

Sekretorius

*

1

*

Socialinis pedagogas

1699

2

1406

Specialusis pedagogas

*

1

*

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

1025

2

1153

Valytojas

787

8

924

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!