Psichologas

Psichologas nėra tavo priešas
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe gimnazijoje dirba

Jūratė Juodzevičiūtė Psichologė

Kab. Nr. 317

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pamokų laikas

Pirmadienis
9.00 – 19.00
12.00 – 12.30
9.00 – 14.00
14.00 – 14.45
Antradienis
9.00 – 19.00
12.00 – 12.30
9.00 – 16.00  
Trečiadienis
9.00 – 19.00
12.00 – 12.30
9.00 – 16.00  
Ketvirtadienis
9.00 – 19.00      
12.00 – 12.30      
9.00 – 15.00            
14.55 – 15.40      
Penktadienis
9.00 – 18.00
12.00 – 12.30
9.00 – 16.00  

Informacija

Psichologinės pagalbos tikslas – rūpintis mokyklos bendruomenės narių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu, padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai

 • Mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai. (Tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 18 m.)
 • Kreipiasi mokinio tėvai.
 • Siunčia mokytojai, gavę tėvų sutikimą.

Psichologė gimnazijoje

 • Konsultuoja mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus).
 • Bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokinių ugdymu susijusiais asmenimis.
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Atlieka mokykloje aktualius  psichologinius tyrimus atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius.
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Veda psichologijos pamokas 3 – 4 klasėse.

Kada kreiptis į psichologę?

 • Jei turite bendravimo problemų su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais.
 • Turite mokymosi sunkumų.
 • Kai jaučiatės vieniši, nemylimi.
 • Kamuoja nerimas, depresija, stresas.
 • Norite geriau pažinti save, savo temperamento, charakterio savybes.
 • Sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais.
 • Jums liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Konfidencialumas: informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Psichologinė pagalba telefonu ir internetu

800-ąją paslaugą apmoka Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš Valstybės biudžeto lėšų. „Caritas“ pagalbą teikia įvairiuose Lietuvos miestuose. Reikiamą kontaktą rasite Kovos su prekyba žmonėmis. Visa papildoma informacija puslapyje Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija

Dokumentai

Psichologo pranešimai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!