Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Radvilų gimnazijos nuostatai 2023-11-17 14:07:38 3.64 MB
Vilniaus Radvilų gimnazijos tarybos nuostatai 2023-11-17 14:07:51 1.2 MB
Tvarkų aprašai
Vilniaus Radvilų gimnazijos mokinio aprangos kodas 2023-12-28 11:30:27 89.11 KB
Vilniaus Radvilų gimnazijos mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2023-12-28 11:30:27 146.09 KB
Vilniaus Radvilų gimnazijos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2023-12-28 11:30:27 190.83 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-12-28 11:30:27 341.61 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2023-12-28 11:30:27 252.84 KB
Gimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarka 2023-12-28 11:30:27 19.93 KB
Vilniaus Radvilų gimnazijos nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-28 11:30:27 347.15 KB
Gimnazijos bendruomenės narių lankymosi mokykloje laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu tvarka 2023-12-28 11:30:27 208.86 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-12-28 11:30:27 2.48 MB
Gimnazijos krizių valdymo tvarka 2023-12-28 11:30:27 217.01 KB
Vilniaus Radvilų gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-02 12:46:58 148.59 KB
Vilniaus Radvilų gimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2024-04-29 08:57:22 109.56 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės 2023-10-30 10:16:37 393.05 KB
Vilniaus Radvilų gimnazijos bevielio interneto tinklo naudojimo taisyklės 2023-10-30 10:16:56 514.04 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-12-28 12:07:22 15.68 MB
Priėmimas į gimnaziją
Vilniaus Radvilų gimnazijos priėmimo mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir klasių formavimo, komplektavimo tvarkos aprašas 2024-02-10 20:47:37 5.06 MB
Vilniaus Radvilų gimnazijos priėmimo komisija 2024-02-07 V-24 2024-02-12 20:26:34 432.55 KB
Universitetinių (realinės ir socialinių krypčių) klasių formavimo ir veiklos organizavimo principų aprašas 2023-12-28 12:40:36 3.1 MB
Vilniaus Radvilų gimnazijos universitetinių (realinės ir socialinės krypčių) klasių formavimo ir veiklos organizavimo principų aprašas 261.53 KB
Vilniaus Radvilų gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-02-12 20:20:47 1.52 MB
Įtraukusis ugdymas 2024-03-02 21:12:14 389.27 KB
Bendradarbiavimo sutartys
Vilniaus Gedimino technikos universitetas bendradarbiavimo sutartis 2023-11-17 14:33:00 516.5 KB
Mykolo Romerio universiteto bendradarbiavimo sutartis 2023-11-17 14:19:35 892.65 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!