Priėmimas į gimnaziją

Mokinių priėmimo į gimnaziją struktūra

Priėmimas į Vilniaus Radvilų gimnazijos I–IV gimnazijos klases mokytis nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. vykdomas vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 1-1747.

 • Prašymai pateikiami internetu per e. sistemą Savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/
 • Prašymai teikiami nuo 2024 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
 • Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas.
 • Prašymai gimnazijoje nagrinėjami nuo 2024 m. birželio 1 d.
 • Pildant prašymą priimti į gimnazijos I klasę Vilniaus savivaldybės internetinėje sistemoje, būtina prisegti iš e. dienyno I pusmečio ar I, II trimestro mokymosi pažangumo išrašą, dokumentus apie specialiuosius ugdymosi poreikius ir pirmumo bei papildomus kriterijus patvirtinančius dokumentus.
 • Teikiant prašymą į I gimnazijos klasę papildomos informacijos skiltyje būtina nurodyti:
  • individualius ugdymosi poreikius atitinkančių klasių pasirinkimas: realinė universitetinė klasė, socialinė universitetinė klasė, Verslo klasė, Multimedijų klasė.
  • jei ketinama keisti antrą užsienio kalbą (rusų) į ES užsienio kalbą, nurodoma pasirinkta mokytis kalba (prancūzų ar vokiečių).
 • Teikiant prašymą į vidurinio ugdymo programos III klasę Vilniaus savivaldybės internetinėje sistemoje, būtina prisegti iš e. dienyno I pusmečio mokymosi pažangumo išrašą. Gimnazijoje besimokantys mokiniai, kurie ketina tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, teikia tik prašymą per e. sistemą.
 • Prašyme eilės tvarka pagal norą jose mokytis galima pasirinkti ne daugiau kaip tris mokyklas, iš kurių viena privalo būti pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją.
 • Priklausymą gimnazijos teritorijai galite patikrinti interaktyviame žemėlapyje.

Svarbu: tėvai e. sistemoje turi patvirtinti gautą kvietimą į gimnaziją, laikydamiesi priėmimo grafike nurodytų terminų.

Universitetinės ir savito ugdymo turinio klasės

Gimnazija bendradarbiauja su VILNIAUS TECH universitetu (Vilniaus Gedimino technikos universitetas), MRU (Mykolo Romerio universitetas), Vilniaus universitetu, ISM vadybos ir ekonomikos universitetu.

Gimnazijai pasirašius sutartį su VILNIAUS TECH universitetu, nuo 2011 m. Vilniaus Radvilų gimnazijoje formuojama universitetinė realinės krypties klasė.

 • VILNIUS TECH Realinė universitetinė klasė. Mokiniai šalia bendrojo ugdymo dalykų papildomai mokysis matematinio modeliavimo ir programavimo (PYTHON) pagrindų.

  Plačiau

Remiantis 2012 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi su Mykolo Romerio universitetu, formuojama MRU socialinės krypties klasė.

 • MRU Socialinė universitetinė klasė. Mokiniai šalia bendrojo ugdymo dalykų papildomai mokysis ekonomikos ir finansinio raštingumo.

  Plačiau

 • VERSLUMO klasė. Mokiniai šalia bendrojo ugdymo dalykų papildomai mokysis verslumo pagrindų.

Plačiau

 • MULTIMEDIJŲ klasė. Mokiniai šalia bendrojo ugdymo dalykų mokysis multimedijų ir kompiuterinio dizaino pagrindų dalyko.

  Plačiau

Visų klasių mokiniai turės galimybę dalyvauti PROFESINIO ORIENTAVIMO programoje,kuri bus įgyvendinama kartu su gimnazijos partneriais – VILNIAUS TECH universitetu (Vilniaus Gedimino technikos universitetas), MRU (Mykolo Romerio universitetas), Vilniaus universitetu, ISM vadybos ir ekonomikos universitetu, Regioniniu karjeros centru KARJERAS.

Informacija apie priėmimą teikiama telefonais

(8 5) 240 5196867393485

El. paštu priemimas@radvilu.lt

Atnaujinta: 2024-04-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!