Erasmus+

Baigiantis mokslo metams dalinamės džiugia naujiena – Radvilų gimnazija teikė Erasmus+ trumpalaikio mokinių ir mokytojų mobilumo (KA122-SCH - Short-term projects for mobility of learners and staff in school education) paraišką ir gavo finansavimą projektui: „Harmonija įvairovėje: įtraukiosios mokymo(si) aplinkos kūrimas.“.

Projekto finansavimo sutartyje numatyta, kad projektas bus įgyvendinamas nuo 2024-09-03 iki 2026-03-01.

Projekte numatytos šios veiklos:

- Trumpalaikis (iki 14 d.) mokinių mobilumas Turkijoje ir Lenkijoje. Tai reiškia, kad gimnazistai pagal trumpalaikių mainų programą išvyks į minėtas šalis, ten lankys mokyklą, dalyvaus pamokose, edukacinėse programose, renginiuose. Taip pat Radvilų gimnazijoje lauksime mokinių iš bendradarbiaujančių mokyklų Turkijoje ir Lenkijoje. Svečiai lankys Radvilų gimnaziją, dalyvaus pamokose, edukacinėse programose, renginiuose. Bendradarbiaujant su partneriais keisimės patirtimi, kaip per mokinių savivaldą yra įtraukiami tėvai, mokytojai, mokiniai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai. Lankydamiesi partnerių mokyklose stebėsime ir dalyvausime mokyklos bendruomenei organizuojamuose renginiuose bei veiklose, aptarsime kokį poveikį bendruomenės telkimui turi bendri mokyklos renginiai.

- Mokytojų darbo stebėjimas (teacher shadowing) Turkijoje ir Lenkijoje, t.y. Radvilų gimnazijos mokytojai stebės ugdymo procesą (iki 14 d.) bendradarbiaujančiose mokyklose. Taip pat pagal šią programą lauksime svečių mūsų gimnazijoje. Kolegos iš užsienio šalių dalyvaus mūsų mokytojų vedamose pamokose bei užsiėmimuose. Veiklos tikslas – remiantis užsienio mokyklų patirtimi ir gerąja praktika atrasti bei pritaikyti gimnazijoje aktualius bei veiksmingus įtraukiojo ugdymo metodus. Per tarptautinę partnerystę atrasti ir pritaikyti STEAM tyrimų ir eksperimentinės veiklos modelius, gerinančius mokslumo rezultatus.

- Mokytojų kvalifikacijos kėlimas įtraukiojo ugdymo tematika akredituotoje tarptautinėje mokymų įstaigoje Prancūzijoje. Mokymai kels gimnazijos pedagogų profesinę kvalifikaciją, skatins tobulinti ugdymo procesą, jis taps labiau integruotas, visaapimantis, patyriminis, organizuojama daugiau kūrybiškų veiklų netradicinėse aplinkose.

Atnaujinta: 2024-07-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!