Kokybės krepšelis

Kokybės krepšelio informacija

Informacija apie projekto vykdymą nuolat atnaujinama.

Vilniaus Radvilų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1–ESFA–V–719–01–0001 „Kokybės krepšelis“ V-1321 Dėl mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymo pasiekimams gerinti, sąrašo.

Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti.

Dalyvaudama projekte, gimnazija parengė veiklos tobulinimo planą dvejiems mokslo metams: 2021-2022 m. m. ir 2022-2023 m. m.

Tikslas: gerinti mokinių mokymo(si) pasiekimus, užtikrinant individualią mokinių pažangą.

Uždaviniai:

 1. Plėtoti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
 2. Kurti aktyvų mokymąsi skatinančią aplinką.
 3. Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių bendruomeniškumą.

Dokumentai

Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas 2023-11-17 14:20:00 672.19 KB
Kokybės krepšelio ataskaita už pirmuosius veiklos tobulinimo metus 2022 m. 2023-03-07 09:31:30 383.21 KB
„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo plano patikslinimas 2023-11-17 14:20:15 595.66 KB

Projekto veiklos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!